October 20, 2017 – Friday – Regions Bank Board Room October 26, 2017 

December 15 – Friday – (Pending)

January 19, 2018 – Friday – Regions Bank Board Room January 25, 2018 

April 5, 2018 – Friday – Regions Bank Board Room April 5, 2018

July 12, 2018 – Friday – Regions Bank Board Room July 12, 2018